wtyczka Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Telekomunikacji JERZY KUHN
wtyczka Telekomunikacja i teleinformatyka
PUH Telekomunikacji
JERZY KUHN
ul. Indycza 10
02-889 Warszawa
tel./fax: 841 21 34
e-mail:
Oferujemy pełny zakres prac projektowych i wykonawczych w dziedzinie teletechniki (telekomunikacja i teleinformatyka). Firma istnieje od 1990 roku. Właściciel Przedsiębiorstwa, mgr inż. Jerzy Kuhn, posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń nr 0009/96. Decyzją
z dnia 8 stycznia 2002 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji nadał mgr inż. Jerzemu Kuhnowi jako pierwszemu w Polsce – tytuł rzeczoznawcy w telekomunikacji w specjalności telekomunikacja przewodowa.
Inżynier europejski FEANI
EUR ING
 
Posiadamy certyfikat ISO 9001
PCBCIQNet
Created by Netventure
Copyright 2003 PUH Telekomunikacji Jerzy Kuhn